“Beşiktaş'ta gündem hep futbol ama Kadın ve Erkek Basketbol takımları hiç gündeme gelmiyor. Erkek ve Kadın basketbol branşlardındaki başarısız durum ortada. Futbol dışındaki branşlardaki durum tespitini, gelecekte başarıyı yakalayabilmek adına nasıl yapmalıyız?”

Beşiktaş tarihsel derinliğindeki oluşumunun tamamı amatör zihniyetle başlayıp bugünlere gelmiştir. Bu sadece branşlar üzerinden kurgulanmamıştı. Bu aynı zamanda bir kulüp felsefesi olmuştu. Süreç 2000 yılına kadar devam etti. 

Değişen koşullara adapte olamamaktaki temel strateji; kurumsal kimliği bozmadan süreci doğru yönetmek üzerine kurgulanmalıdır. Kulüplerin bir finans olgusu içinde yönetilmesi temelsiz ve zarar verici sonuçları içinde taşımaktadır. Zarar etmenin temel nedeni spor iktisat kurgusunun farklılığı ve bunun yönetilmesindeki profesyonel insanlara olan ihtiyaçtır. Buradaki temel dayanak ise, popülist politikalardan uzaklaşarak kulübün tarihsel kültürü üzerinden şekillenen kurum kültürüne sadık kalarak gelişimi sürdürmektir.

2000 yılından sonra, amatör branşların tüm başkanlar tarafından külfet olarak algılanmasının nedeni, bu popülist politikaların kulübü ele geçirmesinden kaynaklanmaktadır. Hatta bu banşların kapatılmasından bile söz eden başkanlar oldu.

Amatör branşlar, kulüp ile taraftarın ve spor kamuoyunun iç içe geçmesini sağlayan ve bir iletişim gücüne sahip oluşumlardır.

Beşiktaş bu oluşumu güç haline getirecek anlayışa bu gün için sahip olsaydı, tamamen sporcu yetiştirme üzerine bir poitika üzerinden hareketle, geniş bir sporcu havuzu yaratacak planlama ile tüm ülkedeki yerel yönetimler ve politikaya bulaşmamış dernekler üzerinden yerel bazda kulüplerşerek kaynak oluşturacak ülke genelinde network kurabilirdi.

Bunlar ancak sporun içinden gelen, gerekli donanımlara sahip yöneticilerin düşünüp, tasarlayarak uygulaması sayesinde olur. Ben hala Hurşit (mekanı cennet olsun) , Ahmet, Erman, Zeki ve Battal'dan oluşan takımı unutmuyorum. Amatör anlayışın belki de son temsilcileriydiler. Belki de Metin, Ali, Feyyaz gibi kült olmuş isimlerdir. Unutmak mümkün değil..."

Duhuliye.com