Beşiktaşlı Hukukçular Derneği, Fenerbahçeliler Derneği ile Galatasaraylı Hukukçular ve Avukatlar Derneği binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerle ilgili ihmal iddialarının araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ortak suç duyurusu dilekçesi verdi. Dilekçede, deprem bölgesinde yapıları inşa eden müteahhitler, mimarlar, fenni mesuller, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre sorumlukları bulunan her türlü teknik görevliler, inşaat aşamasından itibaren görev yapan denetim görevlileri ve ilgili kişiler ile binalara yapı kullanma izin belgesi veren, oturma izni veren görevli ve yetkililer ile onlara bu yönde emir ve talimat veren yetkililer, her aşamada denetim görevini yerine getirmeyen ilgili belediye ve bakanlık yetkilileri hakkında soruşturma yürütülmesi talep edildi. Sorumlu kişiler hakkında 'ihmal ile kasten öldürme', 'görevi ihmal' ve 'soruşturma kapsamında toplanan delillere göre resen tespit edilecek diğer suçlar'dan soruşturma açılması istendi.