Elimde bir belge var.
Nedir bu belge?
Beşiktaş Kulübü'nün, Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Fikret Orman hakkında açtığı tazminat davası dilekçesi...
Evet... Beşiktaş kulübü, Beşiktaş kulübünün eski başkanı hakkında tazminat davası açtı.
Gerekçe ne mi? Fikret Orman'ın, Beşiktaş Kulübü'ne ağır kusur sonucu zarar vermesi...

İDDİALAR KORKUNÇ...

Mevzuya hafif hafif gireyim.
Dava dilekçesinin tarihi 20 Nisan 2022...
İddialar çok ağır ve vahim... Hatta korkunç...
Dava dilekçesindeki iddialar şudur ki, ortada yanıltıcı faturalar ve mükerrer ödemeler var.
Hatta, dava dilekçesinde Vodafone Park Arena Stadı'nın yapımı sırasında toplam 259.891 metre uzunluğunda boru ve 528.297 adet ek parça için Beşiktaş Kulübü tarafından para ödenmiş gözükmesine karşın, boruların ve ek parçaların Beşiktaş Kulübü'ne teslim edildiğine dair bir teslim, tesellüm belgesi, irsaliye yahut herhangi bir evrak bulunmadığına dair korkunç bir iddia da yer alıyor.
Yani paralar ödenmiş, ortada borular ve ek parçalar yok.
Belirteyim, Beşiktaş Kulübü, Fikret Orman'la birlikte Uğur Gökhan Sarı'dan da davacı oldu.
Uğur Gökhan Sarı kim mi? Beşiktaş Kulübü eski CEO'su...

***

ÖDEMELER YAPILMIŞ, ORTADA SÖZLEŞME YOK

Konunun önemi ve hassasiyeti bakımından dava dilekçesindeki bazı ifadeleri size aynen aktarıyorum:


"Kalde adlı anonim şirket, 2013 yılından bu yana Dernek (Beşiktaş Kulübü) ve iştiraklerinin sponsorlarından olan bir şirkettir.
Beşiktaş Kulübü ile Kalde'ye Vodafone Park Arena Projesi'nin inşaatı ve Fulya Süleyman Seba Tesisleri'nde kullanılmak üzere malzeme temin edildiği iddiası ile bu doğrultuda ödemeler yapılmıştır. Fakat taraflar arasında bu temin ve hizmete ilişkin mevcut bir sözleşme bulunmamaktadır.


***

"YANILTICI FATURALAR VAR"

"Beşiktaş Kulübü'ne sponsorluk ilişkisi nedeniyle Kalde A.Ş. tarafından yapılması gereken ödeme karşılığında muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı faturalar düzenlenmiş ve işbu faturalar marifetiyle Beşiktaş Kulübü tarafından alınmayan hizmet ve ürünler, bakiye alacaktan mahsup edilmiştir."

***

"MÜKERRER ÖDEMELER YAPILMIŞ"

"Kalde A.Ş. hiç malzeme teslim etmediği halde, Beşiktaş Kulübü ile Spor Okulları adına muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kesmiş; Beşiktaş Kulübü ve Spor Okulları ile dava dışı Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş.'nin mahsuplaşması neticesinde kayden borçtan kurtulmuştur.
Yapılan işlemler sonucu Kalde A.Ş. artık Beşiktaş Kulübü'ne olan borcunu, temin ve teslim edildiği iddia edilen boru ve tesisat malzemeleri marifetiyle kapatmıştır.

Bu mahsuplaşma yapılırken ise daha önce Beşiktaş Kulübü tarafından Kalde A.Ş.'ye yapılan avans ödemesi ise hiçbir şekilde hesaba katılmamış, teslim edilmemiş malzemelerin bir kısmı için mükerrer ödeme yapılmıştır."

"TESİSAT MALZEMELERİ TESLİM EDİLMEMİŞ"

"Diğer bir anlatımla, Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş., Kalde A.Ş.'den alacağını Beşiktaş Kulübü'ne devretmiş, daha sonra ise Beşiktaş Kulübü, almadığı mal ve hizmetler için Kalde A.Ş.'ye borçlandırılmış ve hesap sıfırlanmıştır. Dolayısıyla artık Beşiktaş Kulübü'ne karşı borçlu olan Kalde A.Ş. mevcut borcunu ödememiş, bunun yanı sıra temin/teslim ettiğini iddia ettiği boru ve ek tesisat malzemelerini hiçbir zaman Beşiktaş Kulübü'ne teslim etmemiştir.

***

"259 BİN METRELİK BORU ORTADA YOK"

Dava dilekçesini okumaya devam edelim:


"Vodafone Park Arena inşaatına ilişkin tüm işler, ihale usulü ile yaptırılmış ve bu kapsamda ihaleye sunulan işlerin tümünde, ihale kapsamında işlemi yapacak şirketler malzeme ve işçi tedarikini de sağlamıştır.
Somut durumda ise Vodafone Park Arena'nın tesisat ve boru döşemelerine ilişkin bir ihale açılmamış; bu hususa ilişkin taraflar arasında bir sözleşme akdedilmemiştir.
Kesilen faturalar uyarınca Beşiktaş Kulübü'ne gönderilen 259.891 metre boru ve 528.297 adet ek parçanın, Beşiktaş Kulübü bünyesine kabul edildiğine dair bir teslim/tesellüm belgesi, irsaliye yahut herhangi bir evrak bulunmamaktadır.
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı sıfatına haiz Fikret Orman'ın ve faturalar üzerinde imzası bulunan Uğur Gökhan Sarı'nın tüm bu iş ve işlemlerden habersiz olması ticari hayatın olağan akışına aykırıdır."

***

ALINDI BELGESİ NEREDE?

Olayın önemini doğrultusunda şu hususu da önemle belirteyim.
Ben Atilla Türker olarak bu haberi kaleme alırken, Beşiktaş kulübünün tam göbeğinde bulunan birbirinden etkili ve yetkili üç kişiyi telefonla aradım.
Dava dilekçesindeki borular ve ek parçalarla ilgili hususları sordum.
Görüştüğüm bu kişiler, "KPMG raporuna binaen düğmeye bastık. Hem KPMG raporunda, hem de dava dilekçesinde bu mevzu ayrıntılı bir şekilde yazılı... İlk günden itibaren sürecin tam içindeyiz. O boruların ve ek parçaların kulübümüz görevlileri ya da yetkilileri tarafından teslim alındığına dair minnacık bir belge ya da kayıt kulübümüzde yok. Ama faturalar kesilmiş ödeme yapılmış. Yüce yargı en doğru kararı verecek" dediler.


Ben de bu doğrultuda her üç isme "Bu teslim alındı belgelerini belki siz bulamıyorsunuz, ilgili firmada mutlaka vardır, isteseniz iyi olmaz mı" dedim.
Bunun üzerine bu üç isim de "O süreçte, yani bundan 2-3 yıl önce ilgili firmadan da istedik, ama bize henüz öyle bir belgeyi iletmediler" şeklinde cevap verdiler.


***

BORULAR STADA GİRMEMİŞ OLABİLİR Mİ?

Kafamda haliyle soru işaretleri oluştu.
Peki... Bu toplam 259 bin 891 metre uzunluğundaki boru ve 528 bin 297 adet ek parça, parası ödenmiş olmasına karşın kulübün-stadın içine hiç girmemiş olabilir mi?
Benim sormuş olduğum bu soru, korkunç bir soru, ama böyle bir haber yazan kişinin de bu soruyu sorması gerekir.
Nitekim telefonda görüştüğüm bu üç isme de sordum, "bilemiyoruz, kimseyi töhmet altında bırakmak istemeyiz ama mümkündür. Araştırmalar ve dava sonucu ortaya çıkacak" yanıtını aldım.
***

FİRMAYA ÇAĞRI 

Şimdi şunu söyleyeceğim.
Benim bu haberimi ilgili firmanın yetkili kişileri çok büyük ihtimalle anında okuyacaktır.
En azından birileri anında haber verecektir.
İlgili firmanın yetkililerinden şimdi şöyle bir istirhamda bulunacağım.
O toplam 259 bin 891 metre uzunluğundaki boruların ve 528 bin 297 adet ek parçanın, Beşiktaş Kulübü'ne teslim edildiğine dair bir kayıt, bir belge, sizde var mı?
Olmaması mümkün değil...
Mutlaka vardır...
Beşiktaş Kulübü'nde yok ama sizde mutlaka vardır.
Bana gönderir misiniz?
WhatsApp'tan bana iletir misiniz?
Cep telefonu numaram 0549 371 07 05...
Elektronik posta adresim [email protected]
Ev adresim, Çevirmeci Sokak 70/27 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul...
Sizden gelecek belgeyi anında yayınlayacağım ve Beşiktaş Kulübü'ne ileteceğim.
Mevzu bu şekilde kolayca çözülür.
Kimse de töhmet altında kalmamış olur.

BORULAR NEREDE, PARALAR NEREDE?

Direkt yazıyorum...
Eğer ilgili firmada da yoksa böyle bir kayıt, belge...
Nereye gider o toplam 259 bin 891 metre uzunluğundaki boru ve 528 bin 297 adet ek parça?
Beşiktaş Kulübü tarafından o paralar nasıl ödendi?
Paralar nerede, borular nerede?
Atraksiyon sonucu birileri köşeyi mi döndü acaba?
Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için şu vurguyu yapmamda yarar var.
Tek bir amacım var, gerçeklerin ortaya çıkması...
Bunun için ilgili firma yetkilileri ile görüşmeye ve her türlü desteği vermeye hazırım.


***

"YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLMEMİŞ"

Dava dilekçesine devam edelim mi?
Bazı ifadeleri yine aynen aktarıyorum:


"Ortada bir sözleşme dahi olmadan, stadın altyapısına ilişkin gerçekleştirildiği iddia edilen -buna rağmen hiçbir şekilde teslim/tesellüm belgeleriyle teslimi sabit hale getirilmemiş- alımların mevcudiyetini/doğruluğunu ve teslimi sabit olmayan malzemelere ilişkin yapılan ödemeleri takiple yükümlüdür. Huzurdaki kişisel sorumluluk davası, bu yükümlülükler hiçbir surette yerine getirilmediği için açılmıştır."


***

İSTENEN TAZMİNAT 5 MİLYON 737 BİN LİRA

Dava dilekçesinin sonuç ve istem bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

  • 1-Davamızın KABULÜ ile,
  • 2-Davalıların ağır kusurlu işlem ve eylemleri neticesinde davacı Dernek'e (Beşiktaş kulübü) vermiş olduğu -kesin ve net miktarının yargılama neticesinde belirlenmesi üzerine o tutarda arttırılacak- zararın şimdilik 5.737.184,16 Türk Lirası'nın tazminat şeklinde Dernek'e (Beşiktaş Kulübü) ÖDENMESİNE...
  • 3-3095 sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca zararın gerçekleştiği tarihten itibaren adi işler için uygulanan kanuni temerrüt faizi oranında işleyecek FAİZ...
  • 4-Faiz ile karşılanamayacak zarar tutarının TAHSİLİNE...
  • 5-Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalı üzerine BIRAKILMASINA karar verilmesini talep ederiz.

    ***

NEREDE BU 102 MİLYON EURO?

Şimdi biraz yan pas yapalım.
Durum şu: Bildiğiniz üzere, her haberimi belgeli olarak kaleme almaya çalışıyorum.
Kimin elinde belge varsa, o belgeye talip oluyorum.
Belgeleri ele geçirebilmek için yoğun çaba harcıyorum.
Çünkü önemli olan her türlü gerçeğin ortaya çıkması.
Unutulmasın ki, diğer büyük kulüpler gibi Beşiktaş da borç batağında...
Yine bildiğiniz üzere 2019 yılında Ahmet Nur Çebi, KPMG adlı uluslararası nitelikte çok önemli bir bağımsız denetim şirketiyle anlaştı ve 2009-2019 dönemini kapsayan bir rapor hazırlattı.
KPMG, iki yıllık inceleme sonucu raporunu 20 Aralık 2021'de Beşiktaş Kulübü'ne sundu. Raporda "102 milyon Euro’luk istisnai durum tespit edildi" denildi.
Tabii, kibar bir ifade bu...
"İstisnai durum" ifadesinin gerçek karşılığı çok farklı...
Miktara bakar mısınız, 102 milyon Euro...
Neredeyse 2 milyar liraya yakın bir para...
Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcunun çok önemli bir bölümü...
Doğal olarak, KPMG'nin raporunda bu 102 milyon Euro’nun nereye, nasıl, neden ve kimlere gittiği detaylı bir şekilde yazılı.
Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki Beşiktaş Kulübü işte bu doğrultuda çeşitli kişiler için dava üstüne dava açmaya başladı.
Dava açılan kişilerin başında da tabii ki Fikret Orman geliyor.

***

AHMET NUR ÇEBİ'SİZ KPMG RAPORU OLMAZ

Hemen yazıyorum. Bu KPMG raporunun tamamı, ne yazık ki bende yok.
Bende sadece bazı davaların dosyaları var.
Dosyalara da, tahmin edeceğiniz gibi, KPMG raporunun sadece ilgili bölümleri konulmuş.
Yine doğal olarak... KPMG raporunda Ahmet Nur Çebi ile ilgili bölümlerin de yer alması kuvvetle muhtemel...
Yer almaması mümkün değil.
Ahmet Nur Çebi o dönem Beşiktaş kulübünün yönetimindeydi ve en etkili isimlerinden biriydi.
Ahmet Nur Çebi'siz KPMG raporu olmaz.
En azından ben böyle düşünüyorum.


***

HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN...

Sadede geliyorum.
Tüm gerçekler ortaya çıksın.
Deyin ki Fikret Orman'ın ya da başka bir kişinin elinde KPMG raporunun tamamı var, lütfederlerse eğer, yayınlamaktan dolayı çok büyük mutluluk duyarım.
Fizan'da da olsa o belgeyi almaya giderim.
Şu da var. Beşiktaş kulübünün Fikret Orman'a açtığı tazminat davalarıyla ilgili olarak daha önce de bir yazı kaleme almıştım, sayın Fikret Orman da bu yazı sonrası sevgili meslektaşım Gökhan Dinç'e konuşmuş ve "Ahmet Nur Çebi'nin benim hakkımda açtığı ve açacağı davaları toplasanız sivilce dahi etmez. Çok yakında Ahmet Nur Çebi'nin gerçek yüzünü size göstereceğim" demişti.
İşte olay bu...
Harika...
Fikret Orman'ı kutluyorum.
Herkesin gerçek yüzü ortaya çıksın...
Herkes elini taşın altına koysun...
Herkes belgeleri paylaşsın...
Herkes bildiğini anlatsın...
Anlatsın ki, Beşiktaş'ın 102 milyon Euro’sunun nereye uçtuğu anlaşılsın.
Dedikodu bırakılsın, belgeler konuşsun.
Evet... Dedikodu bırakılsın, belgeler konuşsun.
KPMG raporunun dışında başka belgeler de varsa, onlar da ortaya konulsun.
Burada isimler değil, büyük Beşiktaş camiasının menfaati önemli...
Evet... Havaya uçan ya da birilerinin cebine giren bu 102 milyon Euro ortaya çıkacak.
***

DAVALAR KAPIDA

Hatırlatayım, Beşiktaş kulübü, Fikret Orman hakkında bugüne kadar çok sayıda dava açtı.
Nitekim bu davalardan üçünü yakın zamanda kaleme aldım.
Edindiğim bilgi çerçevesinde söylüyorum... Önümüzdeki süreçte de Fikret Orman'a çok sayıda dava açılacak.
***

HESAP ÖDENECEK

Durum bu dostlar...
Olduğu gibi aktardım.
Görünen o ki...
Yarınlar büyük mevzulara gebe...
Davalar birbirini kovalayacak.
Herkes hesap verecek.
Doğrusu bu çünkü...
Beşiktaş'ın her bir kuruşunun nereye gittiği, kimlere gittiği, nasıl gittiği er ya da geç ortaya çıkacak.
Her ne kadar birileri günü kurtarma doğrultusunda sağa sola sallansa da...
Beşiktaş'ta bu hesap mutlaka sorulacak.

Atilla Türker / Ajansspor