Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 yılında Kulübümüze üyelik başvurusunda bulunan kişilerden üyelik işlemleri ve üyelik kartları hakkında sorular gelmektedir. Bu taleplerle ilgili olarak bilgilendirme yapma gereği doğmuştur.

12 Ocak 2024 tarihinde Kulübümüz adına yapılan resmi açıklamadan da anlaşılacağı üzere kurulan geniş katılımlı bir komisyon tarafından bu üyeliklerin tüzük hükümlerimize uygun olup olmadığı ile ilgili bir çalışma yürütülmektedir.

Bu çalışma ile ilgili altı çizilmesi gereken husus, çalışmanın amacının sadece üyelik süreçlerinde bu konuyu düzenleyen tüzük hükümlerimize uyulup uyulmadığının tespiti olup, başkaca bir kriter değerlendirmeye alınmamaktadır.

İlgili komisyonun incelemelerini tamamlamasının ardından hazırlanacak rapor, Yönetim Kurulumuzun şeffaflık ilkesi uyarınca kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Saygılarımızla.
Beşiktaş JK"

Duhuliye.com