Onur Bulut: Suç duyurusunda bulunacağım

Onur Bulut ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayserispor'la olan sözleşmesini haksız bir şekilde feshetmediğini ve çıkış bedelinin ödenmesinin ardından Beşiktaş'a transfer olduğunu söyledi. Onur Bulut, konuyu savcılığa taşıyacağını belirterek, "Saygıdeğer Kayserispor Camiasını tenzih ederek, Kayserispor yöneticilerinin açıkça beni aldatmak ve mevcut sporcusu üzerinden haksız menfaat elde etmek üzerine planlanan bu eylemlerinin hukuk ve adalet önünde herhangi bir karşılığı olmayacağını temenni ederek, bu eylemlerin içinde bulunan tüm ilgililer hakkında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı saygıyla belirtmek isterim." dedi.

İki kulüp arasında kriz devam ederken Selçuk Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi, Spor Hukuku Uzmanı Ahmet Bayrak, süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Günümüz futbolunda kulüpler en iyi kadroları oluşturmayı hedeflerken futbolcularda oynayabilecekleri ve daha yüksek ücret kazanabilecekleri takımlarda yer almak istemektedirler. Gerek yabancı sınırlamaları gerekse kadro mimarisi açısından bu her zaman mümkün olamamaktadır. Bu nedenle kulüpler kadrolarında yer açmak futbolcular ise oynayabilecekleri takımlara geçebilmek için sözleşmelerini feshetme yoluna gitmektedirler. Futbolcular ile kulüpler arasında en fazla uyuşmazlık sözleşmelerin feshedilmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Son günlerde Onu Bulut’un Beşiktaş'a transferi ile spor hukuku tekrar gündeme geldi.

Profesyonel futbolcu sözleşmesinin kurulma şartları nelerdir?

Feshin haklı veya haksız bir nedene dayanabilmesi için ortada geçerli bir sözleşme olması gerekmektedir. Usulüne uygun profesyonel futbolcu sözleşmeleri hem kulüp açısından hem de futbolcu açısından sonuç doğurur. Sözleşme geçerlilik şartı olarak her iki tarafın rızası ve sözleşmenin yazılı olarak yapılıp taraflarca imzalanma şartları yer almaktadır. Futbolcunun resmi müsabakalarda yer alabilmesi için ise TFF tarafından tescil edilmeleri gerekmektedir. Profesyonel futbolcu sözleşmeleri açısından TFF tek tip futbolcu sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını ve TFF ye bildirimde bulunulmasını istemektedir. Burada altı çizilmesi gereken önemli husus, sözleşmenin taraflarca imzalanması sonrası sonuç doğuracağıdır. Taraflarca düzenlenen sözleşme sonrası futbolcu ile işveren kulübü arasında iş ilişkisi doğar. Böylelikle futbolcu takımın antrenmanlarında veya resmi olmayan maçlarda yer alır ve ücrete hak kazanır. Tescil işlemi ise sadece futbolcunun sözleşme imzaladığı futbol kulübü altında resmi müsabakalarda yer alabilmesini sağlayacaktır.

Sözleşmesini haksız fesheden futbolcuyu transfer eden kulüpler ceza alır mı?

Usulüne uygun olarak kurulan profesyonel futbolcu sözleşmelerinde haksız fesih durumunda sözleşmesini haksız şekilde tek taraflı olarak fesheden futbolcu veya kulüp açısından tazminat yükümlülüğü yanı sıra sportif cezalarda gündeme gelebilmektedir.
Koruma dönemi süresi içeresinde futbolcular tarafından haksız fesih yapılması halinde futbolcuya dört ay süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilir. Ağırlaştırıcı sebeplerin bulunması halinde, men cezasının süresi altı aya kadar çıkarılabilir. Sözleşmesi bulunan kulübü ile aralarında sözleşmesini haksız sebeple fesheden sporcu hakkında sportif ceza verilmesi değerlendirilmesinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu kulübün durumunu da incelemektedir. TFF Futbolcuların Statüleri ve Transferleri Talimatı m.30/5’te aynı şekilde koruma dönemi içerisinde sözleşmenin feshini sağlayan veya futbolcuyu feshe yönelten diğer kulüplere de fesih tazminatı ödeme yükümlülüğünün yanında sportif cezaların da uygulanabileceği düzenlenmiştir. Önceki sözleşmesini haksız fesih ile sona erdiren futbolcu ile sözleşme yapan diğer bir takımın aksini delillerle ispat edemediği sürece futbolcuyu feshe yönelttiği varsayılır. Bu konuda ispat yükümlülüğü futbolcu ile sözleşme yapan yeni kulübe aittir. Böyle bir sözleşme yapan yeni kulübe 1 veya şartlarına göre en fazla 2 transfer dönemine kadar transfer yasağı verilebilmektedir.

Nedir bu koruma dönemi…

TFF Futbolcuların Statüleri ve Transferleri Talimatı gereğince futbolcuya haksız nedenle sportif ceza verilmesi için futbolcunun haksız feshi koruma dönemi içerisinde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Koruma dönemi: ²Profesyonel futbolcunun 28 yaşından önce imzaladığı sözleşmelerin yürürlüğe girmesini takip eden üç yıllık veya üç sezonluk dönemi (önce gelen esas alınmak şartıyla) ya da profesyonel futbolcunun 28 yaşından sonra imzaladığı sözleşmelerin yürürlüğe girmesini takip eden iki yıllık veya iki sezonluk dönemi (önce gelen esas alınmak şartıyla), kapsar. Aynı talimatın devamında profesyonel futbolcuların sözleşmesinin uzatılması veya yenilenmesi durumunda koruma döneminin baştan başlayacağı düzenlenmiştir.

Profesyonel futbolcu sözleşmelerinde serbest kalma maddesine yer verilebilir mi?

Bir diğer değerlendirilmesi gereken husus spor kamuoyunda serbest kalma maddesi olarak yer alan kayıtlardır. Hukukumuzda sözleşme serbestisi ilkesinin bir sonucu olarak profesyonel futbolcu sözleşmelerinde taraflar belirli bir bedelin ödenmesi durumunda sözleşmenin sona ereceğine dair kayıtlar oluşturmaktadırlar. Futbolcu böylelikle serbest kalmakta ve başka bir takım ile transfer görüşmeleri dâhil transfer işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Ancak serbest kalma bedeli ile ilgili olarak bu bedelin ödenmesi halinde sözleşmenin nasıl sona ereceği ile ilgili olarak bir usul belirlenmemiştir. Profesyonel futbolcu sözleşmesi ulusal ve uluslararası spor yargısı açısından ancak süre bitiminde veya sözleşme süresi içeresinde karşılıklı anlaşma yolu ile sonlandırılabilecektir. Bu nedenle serbest kalma bedelini ödeyen futbolcunun sözleşmesinin feshinin bu konu hakkında daha önce karşılıklı anlaşma yolu ile sonlandırmanın bir şekli olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle bu tür kayıtların yer alması durumunda ifanın gerçekleşmesi ile sözleşme sona erecektir. Ancak TFF usulüne uygun olarak bildirmek suretiyle hüküm doğuracaktır. Böylelikle futbolcu diğer bir takım ile sözleşme yapma imkanı bulur.

Sözleşmenin geçersiz olması durumunda

Diğer yandan sözleşme usulüne uygun yapılmadığı durumlarda geçerli olmayacaktır. Usulüne uygun yapılmayan sözleşmeler geçersizdir. Profesyonel futbolcu sözleşmesi yazılı ve tarafların rızaları altında imza altına alınmış olması gerekmektedir. Taraflar sözleşmenin geçerli olmadığını iddia etmeleri durumunda ispat etmeleri gerekmektedir. İspat yükümlülüğü iddia eden taraf üzerinde olacaktır. Böyle bir durumda sözleşme kurulma anından bu yana geçersiz olacaktır.

Görüleceği üzere profesyonel futbolcu sözleşmeleri birçok faktörün etkisi altında şekillenen iş sözleşmeleridir. Sözleşme ülkemizde Türk Borçlar Kanunu ile şekillenirken TFF talimatları özel düzenlemeler olup FIFA statüleri ve talimatlarından köken almaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası hukuk etkisi altında yer alan spor hukuku bu konuda genç ve dinamik yapısı ile dikkat çekmektedir.

fanatik