Yapılan açıklama şöyle:

Tüzüğümüzün 10. maddesinin 8. fıkrasında bulunan “Olağan Genel Kurul Toplantılarının 30 (otuz) gün öncesinden, Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının ise toplantı ilan tarihinden başlayarak, Genel Kurul Toplantılarının gerçekleştiği tarihi takip eden ilk iş gününe kadar üyelik başvurusu kabul edilmez. Yılın geri kalan günlerinde üyelik başvurusu kabul edilir” hükmü gereği üyelik başvuruları 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur.

Eski tüzüğümüzde yer alan dönemsel üyelik başvuru süresi yeni tüzüğümüzde kaldırılmış olduğundan 1 Temmuz 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar 5000 TL üyelik başvuru ücreti ve 500 TL yıllık aidat ödemesi ile Kulübümüze üyelik başvurusu yapılabilecektir.

Beşiktaşlıların bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK