"Beşiktaş 1 lira kazanmak için 2 lira harcadı"

Beşiktaş Kongre Üyesi Gökhan Tiryaki, siyah-beyazlı kulübün borsaya yolladığı 9 aylık finansal raporu analiz etti.

Futbol 13.04.2021, 18:37
13395
"Beşiktaş 1 lira kazanmak için 2 lira harcadı"

Tiryaki, Beşiktaş'ın 1 lira kazanmak için 2 liralık gidere katlanmak zorunda olduğunu söyledi. 

Spor ekonomisi üzerine çalışmalar yapan Beşiktaş kongre üyesi Gökhan Tiryaki, kulübün borsaya yolladığı 9 aylık finansal raporu analiz etti.

Tiryaki, Beşiktaş'ın 1 lira kazanmak için 2 liralık gidere katlanmak zorunda kaldığını vurgulayarak, Ahmet Nur Çebi yönetimini bekleyen en önemli sınavın nakit meselesi olduğunu belirtti. 

İşte Tiryaki'nin Beşiktaş analizi:

Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin (“Şirket”) 28 Şubat 2021 tarihli finansal tabloları açıklandı. Revize anlaşmadan önceki finansal tablolar olduğundan yapılandırmanın etkileri görülmese de neden zorunda kalındığını gösteriyor. Finansallarla ilgili notlarımı bilgisel halinde paylaşacağım.

Açıklanan finansal tablolara göre; Beşiktaş A.Ş.’nin 3 milyar 96 milyon TL, derneğin 615 milyon TL olmak üzere konsolide 3,7 milyar TL borcun olduğu görülüyor. Bir yılda 639 milyon TL borç artışının yanı sıra Şirket 9 ayda 277 milyon TL de zarar açıkladı.

TABLO 1

Geçen yıla göre %21 borcu artan Beşiktaş’ta en yüksek borç artışı 510 milyon TL ile finansal borçlar da olduğu görülüyor. Finansal borçlar kulübün borçlarının %57’ini oluşturduğu gibi artışın da %80’inin kaynağını oluşturmaktadır.

Beşiktaş’ın borçlarının dağılımına baktığımızda ise 2,1 milyar TL finansal, 470 milyon TL ticari, 594 milyon TL çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ve 517 milyon TL’de diğer borç ve yükümlülüklerden oluştuğu görülmektedir.

Borcun vadeye göre dağılımını incelediğimizde de borcun %53 olan 1 milyar 961 milyon TL’nin 1 yıl içinde ödenmesi gerekiyor. Beşiktaş’ta borçlarda finansal borçlar kadar 500 milyon TL’nin üzerindeki vergi borcunun olması da olumsuz yönde dikkat çekiyor.

Beşiktaş A.Ş.’nin varlıklarının 9 ayda 116 milyon TL artış göstermesine rağmen yükümlülüklerdeki 615 milyon TL artış Şirket’in varlık açığı %51’e ulaştırmış. Başka bir ifade ile Şirket varlıklarının tamamı nakite dönüştürse dahi yükümlülüklerin yarısını bile karşılayamayacak duruma gelmiş.

TABLO 2

Öte yandan, 9 aylık 277 milyon TL zarar ile birlikte şirketin birikmiş zararları 1,85 milyar TL’ye ulaştı. Böylece özkaynak açığı da sadece 1 yılda 600 milyon TL’nin üzerinde artarak 1,6 milyar TL’i aştı.

Buradaki özkaynak açığının 1 yıldaki 600 milyon TL’lik üzerindeki artışta bize derneğin açıklayacağı zarar ile ilgili bilgi veriyor.

Şirketin 10 yıllık borç grafiğine baktığımızda borcun kartopu gibi büyümeye devam ettiği ve borç artış hızının dahi yavaşlatılmasının çok zor olduğu görülüyor. Borcu azaltmak bir kenara artış hızının yavaşlatılması bile uzun bir süre ve mesai alacaktır.

TABLO 3

Şirket’in süreklilik ile likidi açısından en önemli sorunu ve borçlarının üçte ikisini olan 2,1 milyar TL’yi de aşan finansal borçların 719 milyon TL’sini 1 yıl içinde ödemesi gerekiyordu.

9 Ayda elde edilen 359 milyon TL’nin ödenmesi gereken finansal borcun yarısı olduğu gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda durumun imkansızlığı da daha iyi anlayabiliyoruz.

TABLO 4

Ancak geçen ay KAP’a yapılan açıklama ile birlikte 2019 yılında finansal borçlarla ilgili yapılan anlaşmanın yeniden revize edilerek imzalandığı duyruldu.

Söz konusu bu borç ilk anapara ödemesinin 2023 yılında yapılacağı ve dokuz yıl vadeli bir yapıya kavuşturuldu. İlk anapara ödeme dönemi geldiğinde bu anlaşmanın da revize edilmesini konuşuyor olacağımızı bugünden söylemek zor değil.  

Revize anlaşma ile birlikte Beşiktaş’ın sadece günlük nefes alabilmesini sağlandı. Anlaşma revize olacağı dönemde ödenebilmesi mümkün ve gerçekçi temellere dayanan bir anlaşma yapılabilmesi adına finansal, idari ve sportif açıdan daha sıkı tedbirler, mali disiplin, şeffaflık ve camiada birliğe ihtiyaç var.

2019 yılında anlaşma imzaladığında net işletme sermayesi pozitife dönmüş ancak 1 yıl sonra tekrar eksiye geri dönmüştü. Eğer mali disiplinden vazgeçilirse tekrar 300 milyon TL’ye ulaşan bu açık neden anlaşmanın yenileneceğini de bizlere gösteriyor.

TABLO 5

Borç rakamlarının yanı sıra 1 senede 70 milyon TL’den 164 milyon TL’ye çıkan dava karşılıkları da dikkat çekiyor.

Şirket, Dernekten olan 1 milyar TL alacağıyla ilgili 130 milyon TL faiz geliri hesaplayarak kayıtlarına almış. Bu işlem sayesinde zarar 408 milyon TL’den 278 milyon TL’ye gerilemiş. Bu işlem dernek finansal tablolarında konsolide edileceği için analiz ederken aşağıdaki gelir tablosunun dikkate alınması daha doğru olacaktır.

TABLO 6

Şirket’in gelirleri %11 azalmasına rağmen maliyetlerdeki %16 tasarruf sayesinde brüt zarar geçen seneye göre %74 azalarak 39 milyon TL’den 10 milyon TL’ye gerilemiş.

Bunun yanı sıra faaliyet giderleri ve diğer giderlerde de 60 milyon TL’lik tasarruf edilmiş.

Ancak yönetimin faaliyet giderlerindeki olumlu tasarruflarına rağmen finansman giderlerindeki 76 milyon TL’lik artış ve gelirlerdeki azalışlar yönetimin tüm kazanımlarını götürdüğü gibi zararın önüne geçememiş.

Şirket’in gelirlerine detaylı baktığımızda sportif başarı ile birlikte oluşan yayın gelirlerindeki %44’3 isabet eden 45 milyon TL’lik artış dikkat çekiyor. Pandeminin etkisinin en fazla hissedildiği gelir kalemi olan maç günü gelirlerindeki kayıp, geçen sezona göre üçte iki olmuş durumdadır.

TABLO 7

Şirketin giderlerindeki TL bazda %20’ye varan azalmanın ücret giderlerinin yanı sıra pandeminin etkileriyle birlikte değişen koşullardan dolayı maç giderleri ve mağaza giderlerindeki 25 milyon TL’lik azalıştan kaynaklandığı görülüyor.

TABLO 8

Öte yandan maliyet ve faaliyet giderlerinde, ücret giderlerinin üzerinde durmak gerekiyor. Ücret giderlerini detaylı olarak incelediğimizde geçen sezon aynı dönemde 40 milyon Euro (261 milyon TL) ) ücret giderlerinin %30 azalarak (TL:%6) 29 milyon Euro’ya gerilediği görülüyor. Geçen sezona göre %30 artan döviz kuruna rağmen döviz bazda %30, TL bazda %6 ücret tasarrufu yönetimin hanesine olumlu yazılmalıdır.

Bu konuda pandemin de ektisiyle gelirlerin azalmasından dolayı, futbol takımının ücret giderlerinin gelirlere oranı %65’ten %68’e yükselmiştir. Yapılandırma anlaşmasında gelirlerin %50’sinin finansal borç ödeme kullanılacağını göz önünde bulundurduğumuzda anlaşmadaki bu maddenin pek gerçekçi olmadığını tekrar görüyoruz.

Şirketin en kritik ve büyük sorunu olan finansman maliyetleri geçen seneye göre 76 milyon TL artmış. Güncel borçlanma oranı olan %16’nın bu sene de aynı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda faiz giderlerindeki 30 milyon TL’lik artışın neden sınırlı kaldığını da anlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra kur farkı giderlerinin de 49 milyon TL’lik olumsuz etkilediği görülüyor.

TABLO 9

Finansman giderlerinin gelirlerin %83’i oluşturması (geçen sene: %54) olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda yapılandırmanın yapısının sadece ana para ödemeli dönem değil; anapara dahil ödemesiz dönem olması gerektiği bizlere gösteriyor.

Finansman giderlerinin, gelirlerin %83’ünü (geçen sene:%54) oluşturduğunu göz önünde bulundurduğumuzda yapılandırmanın yapısının sadece anapara ödemeli dönem değil; anapara dâhil ödemesiz dönem olması gerektiği bizlere gösteriyor.

Beşiktaş 9 ayda 359 milyon TL kazanabilmek için 768 milyon TL’lik gidere katlanmış. Başka bir ifade ile yaratılan her 1 birim gelir için 2 birim gidere katlanışmış.

Şirket, 277 milyon TL zararının yanı sıra esas faaliyetlerinde 207 milyon TL’lik nakit açığı yaratmış. Bu nedenle doğal olarak bunun finansmanını finansal borç ile yapmıştır. Ancak bu durumun doğal sonucu olarak finansman maliyetleri artmakta ve finansman maliyetleri neredeyse şirketin gelirleri seviyesine ulaşmış durumdadır.

Tasarruf tedbirleri sayesinde de faaliyet giderlerinde ciddi azalmalar olmuş ve bu konuda gidilecek yol olsa da ciddi bir tedbir derecede bir alacak marj olmadığı görülüyor. Bunun yanı sıra ulaşılan finansal borç seviyesi ve yapılandırma anlaşmasından dolayı borçlanma maliyetlerine de pek müdahale etme şansı kalmamış.

Burada yönetimin mali disiplini sürdürürken; gelirleri çeşitlendirerek artmasını sağlamakla birlikte özellikle de faaliyetlerde nakit açığı vermeyecek çözümlere odaklanması gerekiyor.

Yönetimin de asıl odak noktasının bu olması ve faaliyet esnasında nakit açığı vermemesi gerekiyor. Bu durum şirketin sürekliliğine zarardan daha fazla tehdit oluşturuyor. Bu nokta Beşiktaş’ta yönetimlerin en büyük sınavı olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak: Ajansspor

Yorumlar (24)
Rumuz:
Gönülden Beşiktaşlı 1 ay önce
Gelir kısa zamanda gelecek bir şey değil, pandeminin eksilttiği gelirlerin yanı sıra sürekli düşüşte olan ekonomimiz de sürekli zarar etmemize neden oluyor.E buna Fiko'nun çaktığı boş beleş kazıklar da eklenin (Lens-Apo kazıkları vs.) daha da gelirsiz kalıyorsun.Bunlardan hiçbiri olmasaydı işte o zaman borçlar azalırdı.Bugünkü kadronun kaç paraya kurulduğunu biliyor musunuz? Asıl batacak olan takım fenevbahçe'dir.Tabi bunu basın söylemediği sürece kimsenin aklı ermiyor, orası da ayrı bir komedi!
Mobil-33675 1 ay önce
Farkli kaynaklar, yeni sponsorluklar bulunmali. Bu surdurulebilir veya futbolcu satarak kapanabilir bir borc degil. Kolay gelsin baskan!
Mobil-96433 1 ay önce
Bu ajansspor her sefer aynı şeyi yapıyor, borçlar 2 sene geri ödemesiz yapılandırılmış, biri Atilla Türker mi ne anlatsın
Misafir-5352661 1 ay önce
Fenerle GS nin harcadıklarını da çıkarında görelim
Cimilli iboo 1 ay önce
Ne zina çocuğu varsa yorumcu olmuş. Ulan kafadan sakat planlama harcama giderler doğru ancak senin beynin eksik yaratık. Tüm dünyayı etkileyen pandemi var salgın var zurnacı bu öngörülebilir bir şeymiydi Taraftar gelmiyor üretim ve dağıtım ve piyasa sektörü reklam giderlerinde kısıtlamaya gitmiş çoğu insan tedirgin futbol bile ikinviöüçüçünvğ plana atılmış. Sadece futbola ilgi çoğalsın kaybolmasın diye oy atılıyor futbol şu anda değerlendirme yaparken içinde bulunulan şartlara göre yapacaksın uyuz it.
Misafir-8042194 1 ay önce
" ne bu yazı : çöp" demiştir bizim okuma özürlü çok bilmiş klavyeci takımı :)))
Misafir-4619883 1 ay önce
gider euro gelir TL olduğu sürece olması normal. Fiko giderken euro 4.8 idi şimdi 8.2 tl Stat geliri de yok. Yayın geliri TL ye döndü. Fiko olsaydı borç 3 katı artardı. Çebi en iyi yönetimi yapmakta. Statlar açılınca rahatlayacak herkes.
Mobil-47990 1 ay önce
Beşiktaşın 1TL kazanıp 2TL masraf yapması;beş paraya köpek d..şşağı çek elini yıkamak için on paraya sabun al elini yıka.
DİĞER YORUMLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN.
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 35 60
6. West Ham 36 59
7. Tottenham 35 56
8. Everton 35 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 36 53
11. Aston Villa 35 49
12. Wolverhampton 35 45
13. Southampton 36 43
14. Crystal Palace 35 41
15. Burnley 36 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 36 38
18. Fulham 36 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Real Madrid 36 78
3. Barcelona 36 76
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 36 55
7. Villarreal 36 55
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 36 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 36 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 36 30
Günün Anketi Tümü
Beşiktaş sizce sezon sonu kimin bonservisini almalı
Beşiktaş sizce sezon sonu kimin bonservisini almalı