Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun eski üyesi Av. Anıl Soğancıoğlu, Valentin Rosier'in disipline sevkini Duhuliye.com'a değerlendirdi

Avukat Anıl Soğancıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: 

"Valentin Rosier’in Futbol Disiplin Talimatının 41. Maddesi uyarınca PFDK ya tedbirli olarak sevk edildiği anlaşılıyor. Tedbirli olarak sevk edilmiş olması nedeniyle PFDK tarafından karar verilinceye kadar müsabakada oynayamayacaktır. Rosier’in eyleminin başka bir sporcuya hakaret olarak nitelendirilerek sevkin gerçekleştiği görülmektekdir. Disiplin Talimatının 41. Maddesi uyarınca eylemin PFDK tarafından da hakaret olarak kabulü halinde; 2 ila 5 maç arasında müsabakadan men cezasıyla karşı karşıya kalınması söz konusu olabilecektir. Rosier’in eyleminin gerçekleştirmesinde bir haksız tahrik  olduğunun değerlendirilmesi halinde PFDK tarafından verilecek cezada Disiplin Talimatının 12. Maddesi uyarınca cezanın üçte birine kadar indirim yapılması söz konusu olabilecektir”

Duhuliye.com / ÖZEL HABER