Yaklaşık yüzde 45'lik hissesi halka arz olmuş durumda bulunan Beşiktaş, sermaye artırımına gitti. Bu hamleyle Beşiktaş; sermayesini artırmak amacıyla kasaya para koyarken, hissedarları da sermaye artırımına katılabilecek. Böylece Beşiktaş, yüzde 45 oranında hissedarının da sermaye artırımı yapmasıyla kasasına gelir koyabilecek. Sermaye artırımına katılmayan hissedarların elindeki hisseler ise belli bir oranda azalacak ve bu hisseler yeniden halka arz edilerek yeni yatırımcılara satılabilecek.

Beşiktaş yönetimi sermaye artırımından önemli bir gelir elde etme amacında. Beşiktaş'ın yaptığı bu sermaye artırımı ve bu hamleyle kasaya koyacağı gelir ise önümüzdeki sezonun transferlerine kaynak yaratma hamlesi olarak yorumlandı ancak buradan gelecek gelirin önemli bir kısmı ne yazık ki henüz kasaya girmeden borçlara gidecek.

Bankalar Birliği anlaşmasına tabi olan Beşiktaş'ın, yılın ilk ödemesini Mart ayı sonunda yapması gerektiği biliniyordu. Beşiktaş yönetiminin sermaye artırımına gitmesinin bir sebebinin de Bankalar Birliği'ne olan bu ödemeyi yapabilmek için kaynak yaratmak olduğu,  sermaye artırımından gelecek olan gelirin önemli bir kısmının daha kasaya girmeden bu ödeme için kullanılacağı öğrenildi.

Başka bir deyişle sermaye artırımından gelecek gelirle finansal anlamda biraz olsun rahatlayabilmeyi amaçlayan Beşiktaş yönetimi, bu paranın ancak Bankalar Birliği'ne ödenecek olan meblağdan arta kalanını kasaya koyarak kaynak olarak kullanabilecek.

Duhuliye.com ÖZEL HABER