Sermaye Piyasası Kurulu, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

SPK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (BJKAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; Beşir Kaya, Eray Tanrıverdi, Muhammet Timur Geçgel adlı kişiler hakkında 09.11.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

Kaynak: Hürriyet