Önceki yazımın başlığı ve konusu kim Beşiktaş kulübü başkanı olmalı idi. Arzum iki başkan adayı H.Arat – Serdal Adalı  birlikte ortak  listeler  ile Dernek ve Futbol A.Ş. başkanlığını Mayıs 2025 e kadar götürmeleriydi. Bu düşünceyi taşıyanların çokluğunu gelen tepkilerden gördük. Anlaşıldı ki Beşiktaş camiası kavgadan bıktı , huzurlu bir ortam yaratılmasını istiyor.  Her iki kardeşimizle de görüşüyorum , Gelinen noktada feragat gerektiğinde karşılıklı olarak anlayış göstermeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Değerlendirme tabi ki kendi hür iradeleri ile olacaktır. Yani teklif var ama ısrar yok.Her ikisi de birbirlerini kırmayacak saygınlık içerisinde seçime hazırlık çalışmalarını yürütüyor. Plan ve programlarını çok geniş kitleler önünde açıklamasalarda ilerleyen saat ve günlerde mutlaka camia ile paylaşacaklardır.

Spor kulüplerinin lokomotifi futbol şubesi olduğu ve çoğu A.Ş. olup bir kısmı SPK bünyesinde Halka Açık Sermaye Şirketi olarak Bist, te işlem görmektedir. Kulüpler artık çok yüksek cirolu uluslar arası konuşulan birer müessese haline gelmişlerdir. Haliyle de yönetilmesi gereken birçok dalda profesyonellerle birlikte onları izleyecek yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır.

 Bu ihtiyacı gören Devletimizde Üniversitelerimizde “ Spor Yöneticiliği “ kürsüleri ihdas etmiş ,”Spor yöneticiliği genel işletmecilik ile ilgili kavramlar ve yaklaşımların yanı sıra  spor yönetimi , spor hukuku ve spor ekonomisini, içeren disiplinler arası bir alan “ ana başlıklarının eğitim ana unsurlarını tedris programlarının üst başlıkları yaparak öğrenci yetiştirmeye başlamışlardır.Bu önemli bir eğitimli spor yöneticisi kazanma projesidir ve mezunlarından mutlaka artık dernek statüsünden çıkan  ve birer ticari kurum halini alan kulüp yönetimlerinin tercihi olmalıdırlar.

 Spor kulüpleri artık paralı başkan ile yönetilmenin çok uzağındadır. Gelinen ekonomik durumlar kişisel cep ve kasadan karşılanamayacak kadar rakamsal büyüklüğe ulaşmıştır. Artık iş yakın ve uzun vadede refaha eriştirecek plan ,proje hazırlayıp bunları uygulama becerisine sahip kariyerli kişilerin ellerine bırakılmalıdır.

Peki olmazsa olmaz kulüp camialarının içinden seçilerek görev alan yönetim  kurulu üyesi olabilme kriterleri neler olmalıdır. Daha önce başkanlar için düşündüğüm birinci şart  safkan  , orijin yani atadan Beşiktaş sevgisi taşıyan kimlikler olmalıdır.

- Beşiktaş,tan almak için değil katkı sağlamak için çalışacağına inanılan isimler  camiaca tanınan ve saygı duyulan  kişiler olmalıdır.

-Yönetimlerde basiretli olduklarına inanılan ,vizyon sahibi , kredibilitesi yüksek ticaret erbabı kişilik   olmalıdır

- Sporun içerisinde istikrarlı , saygınlık edinmiş , dünya futbolunu teknik ve ekonomik yönüyle takip eden kimseler düşünülmelidir.

- Devlet terbiyesi almış , mesleğinde  itibar  kazanmış kendisinden sitayişle bahsedilen  , spor camiası  ve işleyişini iyi bilen bürokrat kimliği taşıyan isimler olmalıdır. 

- Çağımızın en önemli hususu haline gelen iletişim konusunda çağdaş teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayabilecek yeterlikte olan , kişisel ilişkilerde saygı ve sevgi çerçevesinde mesafeli durmayı becerebilecek  hüviyet taşıyan isimler tercih edilmelidir.

 Bu kriterleri başkanlık için de belirttiğim gibi herkesin kendi düşüncesi içerisinde olmasını isteklerini taşıyan kimliklerde mutlaka vardır .

 Kimler olmamalı diye de fikir yürütülmelidir.

_ Kulüp ile ticari ilişkiye girmeyi planlayanlar düşünülmemelidir. Bu nokta da geçmiş acı tecrübeler akıllardan çıkartılmamalıdır

- Daha önceleri  tribün olaylarına karışıp , bir takım kişilere menfaat sağlayarak bunları mevcut başkan ve yöneticilere sosyal medya üzerinden , tribünlerde guruplaştırarak olay çıkarttıranlar , kendilerine karşı gelenlere sandalye sigara tablası fırlatanlar olmamalıdır

- Kendilerini futbol uleması gibi görüp saçma sapan fikirlerini etrafa kabul ettirmek çabası içerisinde sosyal medya da ve yazılı ve görsel basında şaklabanlık yapanlar olmamalıdır.

Bu hususlarda kişilere göre farklılık .gösterebilir. 

 Şahsi tercihim şimdilerde kendilerini pazarlayanları ciddiye almaksızın  29 kasım 2023 günü açıklanacak yönetim kurulu listelerinde ki isimlere bakıp yukarıda sıraladığım kriterleri taşıyan başkan ve listesi olacaktır. Beşiktaş, ın bekasını düşünen sevenlerinin de bu şekilde kimsenin etkisinde kalmayarak en doğru kararı vermeleri kulüplerine en büyük hizmet olacaktır.